Hàng hóa phi mậu dịch - Tờ khai phi mậu dịch

Phi mậu dịch là gì?

 


Hàng phi mậu dịch là loại hàng không được buôn bán, tức là ko có thanh toán, nó bao gồm các loại hình: biếu tặng, hàng mẫu, quảng cáo, hành lý cá nhân…. những loại ko phải thanh toán. Nhập khẩu phi mậu dịch thì là hàng nhập không có Contract (hợp đồng) và 2 bên thường dùng Agreement (thỏa thuận) để thay thế Hàng nhập khẩu phi mậu dịch là hàng nhập khẩu không phải để bán

Hàng nhập theo hình thức mậu dịch hay phi mậu dịch thì đều phải trả phí vận chuyển quốc tế và trị giá tính thuế (khai với HQ) Nhập phi mậu dịch có lợi ích đặc biệt là bên mua không phải tra tiền bên bán, giá thường thấp nên kê khai hải quan đóng thuế ít.... hình thức nhập phi mậu dịch là nhập hàng tặng, viện trợ…chứ không phải dùng để nhập hàng về bán.

Căn cứ điểm I mục 3 Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định :
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng phi mậu dịch) gồm:
1. Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
2. Hàng hoá của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên;
3. Hàng viện trợ nhân đạo;
4. Hàng hoá tạm nhập khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;
5. Hàng mẫu không thanh toán;
6. Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc của người xuất nhập cảnh;
7. Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân;
8. Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hoá mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế;
9. Hàng phi mậu khác.
Cả hàng phi mậu dịch và mậu dịch đều có hóa đơn (invoice). Tuy nhiên, trên hóa đơn hàng phi mậu dịch có thêm dòng chữ: The good is no commercial value hoặc The value for customs purpose only….
Khi tiến hành làm thủ tục nhập hàng hóa phi mậu dịch, bên nhập khẩu hoặc XK vẫn phải mở tờ khai và đóng thuế (nếu có) cho lô hàng đó, người ta hay gọi là : "Tờ khai phi mậu dịch''

Chat trực tuyến

Bạn chỉ cần điền số điện thoại.
Các tư vấn viên sẽ gọi lại ngay cho bạn sau 05 phút

Đóng