Văn bản xnk

Tên tài liệu

Ngày đăng

Dung lượng

Loại tệp

Tải về

Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 (công văn số 12166/BTC-TCHQ)
09/03/2017
1786.8 KB
.pdf
Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu Số 107/2016/QH13
09/03/2017
104 KB
.doc
Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan hỏi Bộ KHCN & Bộ Công thương về việc ghi nhãn hàng hóa
07/03/2017
KB
Nghị định 89/2006/NĐ-CP quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
07/03/2017
172.5 KB
.doc
Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
07/03/2017
363.06 KB
.pdf
Thông tư 205/2010/TT-BTC về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
07/03/2017
573 KB
.doc
Thông tư 190/2013/TT-BTC quy định chi tiết thi hành việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
07/03/2017
7258.63 KB
.pdf
Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
07/03/2017
2016.48 KB
.pdf
Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
07/03/2017
18 KB
.doc
Quyết định 988/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại
07/03/2017
313 KB
.doc
Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn Thủ tục hải quan điện tử khi sử dụng hệ thống VNACCS (thay thế cho thông tư 196/2012/TT-BTC)
07/03/2017
339 KB
.doc

Chat trực tuyến

Bạn chỉ cần điền số điện thoại.
Các tư vấn viên sẽ gọi lại ngay cho bạn sau 05 phút

Đóng