Phân biệt cước Prepaid và cước Collect

(FREIGHT PREPAID & FREIGHT COLLECT)
Trong vận đơn (Bill) chúng ta luôn thấy 2 thuật ngữ xuất hiện trong hầu hết các vận đơn : Freight Prepaid hoặc Freight collect

 

1. CƯỚC PREPAID (Freight Prepaid) LÀ GÌ ?
Cước prepaid là cước mà shipper phải trả tại cảng load hàng, đồng nghĩa với việc hàng muốn lên tàu thì shipper phải trả cước trước (hãng tàu không chấp nhận công nợ). Loại cước này thường được sử dụng trong các hợp đồng CIF,forwarder thường gọi là hàng freehand. Nói dễ hiểu hơn là nó tương tự như các bạn dùng điện thoại trả trước = prepaid, hoặc dùng thẻ visa prepaid (loại visa này bạn không thể mượn thêm tiền, mà bạn phải nạp tiền vào trước và sử dụng trong khoản dư còn lại). Tuy nhiên trong thực tế nếu bạn đi hàng với forwarder, mặc dù cước prepaid nhưng có thể hàng qua bạn mới trả cước tàu. Vì hiện nay forwarding cạnh tranh rất cao và cho bạn nợ công. Phần này người chịu rủi ro là forwarding, đặc biệt là những mặt hàng lạnh.

2. CƯỚC COLLECT (Freight collect) LÀ GÌ ?
Trái ngược với cước prepaid thì có cước collect. Cước collect là loại cước mà người mua sẽ trả cước tàu và cước tàu được trả ở cảng đến. Thường thì cước này xuất hiện nhiều trong hợp đồng EXW, FOB, và làm hàng chỉ định. Người thu cước tàu là đại lý của forwarder tại cảng dỡ hàng (cảng đến). Bạn tưởng tượng cước này giống như thuê bao trả sau của điện thoại.

3.SO SÁNH CƯỚC PREPAID VÀ CƯỚC COLLECT
GIỐNG NHAU: Dù bạn làm cước collect hay prepaid thì local charges bạn đều phải trả tại cảng load hàng và cảng dỡ hàng. Tại cảng load hàng shipper là người trả, còn tại cảng dỡ hàng thì consignee là người trả local charges.
KHÁC NHAU: Khác nhau cơ bản nhất của loại cước này là vị trí trả cước tàu. Thường thì cước collect là bạn bắt buộc phải làm house bill, còn ươớc prepaid thì có thể làm house bill hoặc master bill đều được.
**************************
LƯU Ý: Tuy nhiên trong thực tế mặc dù cước collect nhưng có thể trả tại cảng load hàng, consignee lúc này sẽ nhờ shipper trả hộ mình cước.

Chat trực tuyến

Bạn chỉ cần điền số điện thoại.
Các tư vấn viên sẽ gọi lại ngay cho bạn sau 05 phút

Đóng