Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất công nghiệp

​Hóa chất công nghiệp và nhất là hóa chất độc hại là một trong những mặt hàng đặc biệt cần được quản lý sát sao bởi các cơ quan quản lý Nhà nước. Thực tế hiện nay nước ta đang nhập khẩu phần lớn lượng hóa chất cần thiết để phục vụ sản xuất công nghiệp là chủ yếu Theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, có rất nhiều loại hóa chất thuộc mặt hàng nhập khẩu có điều kiện cần phải xin Giấy phép nhập khẩu, khai báo hóa chất nhập khẩu. Cty chúng tôi chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, khai báo hóa chất nhanh với chi phí hợp lý nhất.

 


Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất công nghiệp
Doanh nghiệp nhập khẩu phải tham khảo danh mục hóa chất cần xin giấy phép nhập khẩu, hóa chất cấm nhập khẩu để đối chiếu xác định mặt hàng mình nhập khẩu nằm trong danh mục nào.

Trường hợp 1: Nếu nhập khẩu tiền chất công nghiệp
Doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất đầy đủ, hợp lệ và nộp về Cục hóa chất (có thể gửi qua đường bưu điện, gửi trực tiếp tại trụ sở Cục hóa chất hoặc gửi qua mạng Internet). Các giấy tờ, tài liệu cần có trong bộ hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu)
- Hợp đồng nhập khẩu hoặc các chứng từ như hợp đồng nguyên tắc, thoả thuận bán hàng, mua hàng. Trường hợp hồ sơ nộp qua đường bưu điện thì doanh nghiệp nộp bản sao hợp đồng có chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì doanh nghiệp nộp bản sao hợp đồng kèm theo bản chính để đối chiếu, so sánh. Nếu nộp qua mạng điện tử thì doanh nghiệp phải nộp bản sao (bản scan).

Trường hợp 2: Nếu nhập khẩu hóa chất bảng
- Đơn đề nghị theo mẫu trong đó có kèm theo cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nêu tại Nghị định Chính phủ số 100/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 ;
- Bản sao hợp lệ còn giá trị Quyết định hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp
- Bản sao hợp lệ còn giá trị Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp
- Bản sao hợp lệ còn giá trị Đăng ký mã số thuế doanh nghiệp
- Bản sao hợp lệ còn giá trị Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá chất Bảng
- Bản sao hợp lệ Đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu (nếu có xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm)
- Hợp đồng hoặc Giấy cam kết (thoả thuận, ghi nhớ) về việc nhập, xuất khẩu hoá chất Bảng
 
Quy trình thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất công nghiệp
Bước 1: Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất đã chuẩn bị về Cục hóa chất.

Bước 2: Cán bộ Cục hóa chất sẽ kiểm tra đánh giá tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ.
Nếu bộ hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ theo yêu cầu đề ra thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục hóa chất sẽ thông báo cho doanh nghiệp những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa trong bộ hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp nộp lại bộ hồ sơ 1 lần duy nhất về cục.

Bước 3: Cấp hoặc từ chối cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất. Trong thời hạn đã được quy định  kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất và bộ hồ sơ đi kèm thì Cục hóa chất sẽ tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ trưởng bộ công thương cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất. Trong trường hợp không cấp hoặc chưa cấp thì Cục sẽ có văn bản trả lời cụ thể. Doanh nghiệp sẽ nhận giấy phép trực tiếp tại trụ sở Cục hoặc thông qua đường bưu điện.

Chat trực tuyến

Bạn chỉ cần điền số điện thoại.
Các tư vấn viên sẽ gọi lại ngay cho bạn sau 05 phút

Đóng