Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 4,3 tỷ usd

​Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 2 ước đạt 1,9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2017 đạt 4,3 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2016; thuỷ sản ước đạt 844 triệu USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2016; các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 993 triệu USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính tăng chủ yếu là nhờ mặt hàng cà phê. Xuất khẩu cà phê tháng 2 ước đạt 132.000 tấn với giá trị đạt 299 triệu USD. Như vậy, khối lượng xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2017 ước đạt 273.000 tấn với 616 triệu USD, giảm 7,3% về khối lượng nhưng tăng 22,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Các nông sản khác như gạo, chè, hạt điều, tiêu đều có xu hướng giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là mặt hàng gạo vẫn tiếp diễn xu hướng giảm mạnh cả về giá trị và sản lượng. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 2 ước đạt 462.000 tấn với giá trị đạt 104 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm ước đạt 799.000 tấn và 248 triệu USD, giảm 17,2% về khối lượng và giảm 40,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Tương tự như gạo, kim ngạch xuất khẩu tiêu cũng có sự giảm khá mạnh. Khối lượng xuất khẩu tiêu 2 tháng ước đạt 16.000 tấn, đạt 112 triệu USD, giảm 19,8% về khối lượng và giảm 36,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trong tháng 2, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 2 ước đạt 8.000 tấn với giá trị 67 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 2 tháng đầu năm ước đạt 26.000 tấn với 232 triệu USD, giảm 26,2% về khối lượng và giảm 12% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Mặt hàng chè trong 2 tháng đầu năm xuất khẩu ước đạt 16.000 tấn với 23 triệu USD, giảm 1,4% về khối lượng và giảm 6,9% về giá trị.

Chat trực tuyến

Bạn chỉ cần điền số điện thoại.
Các tư vấn viên sẽ gọi lại ngay cho bạn sau 05 phút

Đóng